Privacy

SBNL Natuurfonds vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u informatie aanvraagt, artikelen bestelt, zich aanmeldt als donateur of abonnee, een aanvraag indient voor één van onze fondsen, dan worden uw gegevens vastgelegd. SBNL Natuurfonds gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw vraag of bestelling, en om onze relaties, donateurs en vrijwilligers te informeren over ons werk.  
Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dat voor de uitvoering van uw vraag noodzakelijk is.

Boom van het Jaar aanmelding
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de lopende ‘De Boom van het Jaar verkiezing’ en worden na afloop verwijderd. SBNL Natuurfonds behoudt zich echter het recht voor om de gegevens van de provinciale winnaars van De Boom van het Jaar te bewaren. Indien nodig voor publiciteit kunnen gegevens gedeeld worden.

Nieuwsbrief verzending
Indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief.     

SBNL Natuurfonds en andere websites
Op www.sbnlnatuurfonds.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. SBNL Natuurfonds draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement - indien aanwezig - van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze uiteraard aan ons richten. 0318 57 83 57 of sbnl@sbnlnatuurfonds.nl

Wijzigen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden op 3 juli 2018.