Uitslag verkiezing Boom van het Jaar 2021

De winnaar van 2021 is De Linde naast de pastorie - Maasniel - Limburg!

Stemmen is niet meer mogelijk.

Hieronder vindt u de volledige uitslag van de verkiezing van 2021:

  1. De linde naast de pastorie,Maasniel, Limburg - 4334 stemmen
  2. De Breytenbachboom, Rotterdam, Zuid-Holland - 3626 stemmen  
  3. De Kastelein, Oudelande, Zeeland - 1480 stemmen                    
  4. De Poppebeam, Jubbega, Friesland - 1061 stemmen
  5. De Kloosterboom, Den Dungen, Noord-Brabant - 660 stemmen
  6. De Menoraboom, Meppel, Drenthe - 467 stemmen            
  7. De Kroezeboom, Tubbergen, Overijssel - 351 stemmen
  8. Een echte overlever, Den Ham, Groningen - 249 stemmen
  9. De Koningsboom, Zeewolde, Flevoland - 240 stemmen
  10. Een koninklijke boom, Nederhemert-Zuid, Gelderland - 173 stemmen
  11. Een boom met een oorlogsverhaal, Velsen, Noord-Holland - 138 stemmen
  12. Een boom met een familiegeschiedenis, Rhenen, Utrecht - 89 stemmen
 • 1. Meppel - De Menora-boom

  Op de plaats van het huidige Wilhelminapark in Meppel was ooit de lucht onwelriekend. Prominente Meppelers namen daarom het initiatief voor de aanleg van een verhoogd, luxe park. Het ontwerp van tuinarchitect Leonard Springer opende in 1919 voor publiek. In het park staat een opvallende kastanjeboom die doet denken aan de zevenarmige, Joodse kandelaar, de Menora. De boom overleefde vele stormen en staat symbool voor dit bijzondere park.

  Drenthe
  Het verhaal van... Stem
 • 2. Zeewolde - De Koningsboom

  In 790 lag in de Zuiderzee het dorpje Seaewald, genoemd naar een bos in de zee en later overstroomd. Bij de huidige inpoldering kreeg Zeewolde een van de grootste aaneengesloten bossen op klei in Europa. Bij de aanleg lag oneigenlijk plantmateriaal op de plantwagen. Zo belandde een loofboom, door kinderen tot Koningsboom gedoopt, fier tussen de sparren. Een bekende verschijning in Zeewolde en lid van de ‘big 8’.

  Flevoland
  Het verhaal van... Stem
 • 3. Jubbega - De kinderboom die baby's brengt

  Volgens oude legendes kwam de ziel van een pasgeboren baby uit een holle boom. De ooievaar bracht die ziel bij het ongeboren kind. In Jubbega staat de laatst overgebleven ‘Poppebeam’ van Friesland (Poppeboom, poppe is Fries voor baby). Deze beuk is in 1861 geplant door Berend Oedszes Weidema, de eerste bewoner van het ‘vervenershuisje’ (huisje voor turfstekers) dat achter de Poppebeam staat en er inmiddels door wordt overschaduwd.

  Friesland
  Het verhaal van... Stem
 • 4. Nederhemert-Zuid - Een koninklijke boom

  In 1816 reisde Carel Anne Daniël van Nagell, eigenaar van kasteel Nederhemert, met Koning Willem II naar Rusland om diens bruid Anna Paulowna op te halen. Van Nagell bracht uit Rusland zaadjes mee van sequoiabomen. Naast het kasteel staat nog steeds een monumentaal exemplaar. In 1945 schoten geallieerden het kasteel in brand. De boom verloor aan één kant zijn takken door de intense vuurzee. Inmiddels is het kasteel gerestaureerd.

  Gelderland
  Het verhaal van... Stem
 • 5. Den Ham - Een enorme overlever!

  De Piloersemaborg is de enige overgebleven boerderijborg in ons land. In de tuin ligt een omgewaaide zomereik. Maar de natuur heeft een weg gevonden om de boom in leven te houden. In de loop der tijd zijn nieuwe zijtakken ontstaan die inmiddels lijken op nieuwe stammen. Vanuit een van deze takken heeft zich tevens een nieuwe kroon gevormd. Een krachtige boodschap van Moeder Natuur.

  Groningen
  Het verhaal van... Stem
 • 6. Maasniel - De linde bij de oude pastorie

  De statige lindeboom naast de oude pastorie in Maasniel is waarschijnlijk ongeveer 150 jaar geleden geplant door pastoor Ramakers, naar wie de straat van de pastorie is vernoemd. Oorspronkelijk had hij de vorm van een etagelinde, met drie etages. Inmiddels schrijft de boom geschiedenis: hij was de eerste boom met een eigen Instagram-account (@lindeboom_maasniel). Ongeveer 2000 wereldwijde volgers genieten dagelijks van een nieuwe foto.

  Limburg
  Het verhaal van... Stem
 • 7. Den Dungen - De kloosterboom van de Eikendonk

  Op een talud langs de A2 staat een zogeheten stoof van vijf lindebomen. Al minstens drie eeuwen lang met hun wortelstelsel vergroeid. Ze markeren de plaats van de verdwenen Eikendonk, het klooster Barbaradael en het Bossche Pad, waarover boerenfamilies hun koopwaar vervoerden naar de stad. Tijdens belegeringen van ‘s Hertogenbosch werd het klooster gebruikt als uitvalbasis. Ondanks protesten verdwenen de Eikendonk en de kloosterresten uiteindelijk onder het asfalt.

  Noord-Brabant
  Het verhaal van... Stem
 • 8. Velsen - Een boom met een oorlogsverhaal

  Bij Buitenplaats Velserbeek werd in 1785 een geometrische tuin aangelegd in de Engelse stijl. Hiervan zijn alleen nog een paar lanen in stand. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was dit spergebied. In een van de bomen langs de oude beukenlaan hadden de Duitsers een trappetje gemaakt met ijzers om bij de observatiehut bovenin te komen. De inkepingen die het trappetje achterliet zijn, hoewel vervaagd, nog steeds zichtbaar.

  Noord-Holland
  Het verhaal van... Stem
 • 9. Tubbergen - De Kroezeboom

  Kroezeboom betekent letterlijk kruisboom en gaf vroeger een grens of kruising aan. Deze eik is waarschijnlijk 400 tot 500 jaar oud en daarmee een van de oudste bomen van Nederland. In de tijd van de Reformatie hielden de katholieken stiekem missen bij deze boom. Het huidige veldkapelletje stamt uit 1909. Tegenwoordig wordt de Kroezeboom gebruikt door vredesactivisten en voor dorpsfeesten. Een boom voor samenkomsten door de eeuwen heen.

  Overijssel
  Het verhaal van... Stem
 • 10. Rhenen - Een boom met een familiegeschiedenis

  Twee jongens uit Rhenen waren gezworen schoolkameraden. Rond 1892 krasten ze hun initialen in een beukenboom: CHvN (Cornelis Hubertus van Noort) en JvV (Jacob van Veenendaal). Van Noorts zoon trouwde met Van Veenendaals dochter. Samen kregen zij kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De oude beuk bleef een centraal punt in het familieleven. De initialen bevinden zich inmiddels op ruim drie meter hoogte, de letters zijn nog steeds leesbaar.

  Utrecht
  Het verhaal van... Stem
 • 11. Oudelande - De kastelein

  De kastanjeboom van Oudelande uit 1890 is als de baas van een stamkroeg. De boom heeft een ronde ‘klapbanke’, waarop mensen nieuwtjes uitwisselen (‘klappen’). In 1953 braken de dijken door. Het dorp overstroomde, het plein met de kastanje en de kerk bleef droog. Mensen werden er met een roeiboot naartoe gebracht. Aan de leuningen van de klapbanke werd gered vee vastgebonden. De kastanje is nog altijd het stralend middelpunt bij dorpsfeesten.

  Zeeland
  Het verhaal van... Stem
 • 12. Rotterdam - Het Graf van de onbekende dichter

  Deze markante plataan aan de Westersingel in Rotterdam overleefde de Tweede Wereldoorlog. Hij stond pal op de brandgrens van het verwoestende Duitse bombardement op 14 mei 1940. De Zuid-Afrikaanse dichter Breyten Breytenbach doopte de boom in 1986 tot ‘monument voor vrije gedachten’. In 2014 werd hij omgedoopt tot ‘Graf van de Onbekende Dichter’. Rotterdammers kennen hem als de Breytenbachboom. Hij maakt deel uit van de bomenroute van Rotterdam.

  Zuid-Holland
  Het verhaal van... Stem