Wedstrijdreglement

Kandidaten
Iedereen mag een boom voor ‘De Boom van het Jaar’ verkiezing aanmelden. Dit betekent dat ook een gemeente, vereniging of bedrijf deze mogelijkheid heeft.

Indien de boom in kwestie op het terrein van een private eigenaar staat moet deze akkoord zijn met de aanmelding. In geval een boom, door de jury tot provinciale winnaar gekozen, niet zichtbaar is vanaf een openbaar toegankelijke weg, zal de private eigenaar die wenst mee te dingen, in overleg met de organisatie, mogelijkheden bieden aan het brede publiek om op een of meerdere momenten de winnende boom zichtbaar te maken aan het publiek gedurende de periode van openbare stemming. (In 2019 is dit van 30 augustus tot 16 oktober 12.00 uur). 

Uit alle genomineerde bomen zal een vakkundige jury, benoemd door het bestuur van SBNL Natuurfonds, een selectie maken en één kandidaat per provincie uitkiezen als winnaar.

Na bekendmaking van de 12 provinciale winnaars wordt via een openbare verkiezing op de website www.deboomvanhetjaar.nl één landelijke winnaar gekozen.

De boom met de meeste stemmen wordt de Nederlandse Boom van het Jaar en zal als de Nederlandse kandidaat voor de Europese Tree of the Year wedstrijd, in het jaar na de verkiezing van de Nederlandse Boom van het Jaar, worden ingediend.

Selectiecriteria
Iedere boom in Nederland kan genomineerd worden voor De Boom van het Jaar verkiezing.

Het overwegende criterium voor de wedstrijd is het verhaal achter de boom; hierbij zal de jury zich laten inspireren door het karakter en de esthetiek van de boom, zijn plaats in de omgeving, in de gemeenschap en het lokale leven (zijn maatschappelijke, historische, symbolische waarde). De ecologische functies van de boom zullen ook in overweging worden genomen.

De jury zal alleen aangemelde bomen onderzoeken die ontvangen zijn via de website: www.deboomvanhetjaar.nl

Procedure en Tijdsschema 2019
Gedurende de periode van 29 maart tot 15 mei 2019 mag eenieder zijn of haar boom aanmelden via de website www.deboomvanhetjaar.nl.

Van 15 mei tot 30 augustus beoordeelt de jury de aangemelde bomen en kiest zij 1 genomineerde per provincie. Deze 12 genomineerden worden vervolgens via onze website www.deboomvanhetjaar.nl  uiterlijk op 30 augustus bekend gemaakt.  

Van 30 augustus tot 16 oktober 12.00 uur kan men via de website zijn stem uitbrengen op de boom van zijn of haar keuze.

Op 17 oktober wordt de landelijke winnaar bekend gemaakt, met eind oktober/begin november een huldiging op locatie.

Prijs
De Nederlandse winnaar van De Boom van het Jaar zal, wanneer nodig en in overleg met de eigenaar van de boom, een boom- en/of standplaatsverzorging of een boomvriendelijk alternatief met een indicatieve waarde van 2.500 euro ontvangen.

Jury
SBNL Natuurfonds is belast met de samenstelling van een onafhankelijke jury die de provinciale winnaars zal selecteren uit de ontvangen aanmeldingen.

De jury kiest uit haar midden een voorzitter. De beslissingen van de jury, behoeven geen motivatie, er is geen beroep mogelijk.

Stemming
Bij de publieke stemming voor de winnaar van De Boom van het Jaar telt de organisatie één geldige stem per geldig opgegeven emailadres.

Bij vermoeden van manipulatie van stemmen of andere vormen van fraude behoudt de organisatie het recht om deze stemmen als niet geldig te verklaren. Op dergelijke verklaring is geen beroep mogelijk.

Promotie van de Wedstrijd

  • De indiener(s) van aangemelde boom stemmen toe dat de organisatie gebruik mag maken van zijn of haar naam om de kandidaatboom te bevorderen gedurende de verkiezing.
  • Voor promotiedoeleinden kan het verhaal door SBNL Natuurfonds worden gecomprimeerd.
  • De indieners van een kandidaat-boom verklaren dat zij ofwel de auteurs zijn van de foto(s) van de genomineerde boom, ofwel dat zij het recht hebben verkregen van de originele auteur om van deze foto publiek gebruik te maken.
  • De indiener(s) verlenen aldus de organisatie gratis en zonder verplichtingen de rechten van de foto’s, zowel voor reproductie, digitaal en analoog gebruik en voor alle andere doeleinden van communicatie en inlichting van het algemeen publiek gedurende en na afloop van De Boom van het Jaar wedstrijd.

Persoonlijke gegevens
Het gebruik van de ingediende persoonlijke gegevens (email, contactgegevens etc.) is onmisbaar voor het goede verloop van de wedstrijd. Bij het aanmelden van bomen geven indieners toestemming om gebruik te mogen maken van deze data. Deelnemers aan de wedstrijd zijn te allen tijde vrij om aan de organisatie informatie aan te vragen over het gebruik van hun persoonlijke informatie.

Bij de stemronde zullen wij de stemmers expliciet om toestemming voor gebruik van deze data vragen.